Examen Funcionario Administrativo interino

 

----   RESOLUCION DE ALCALDÍA COA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS ASÍ COMO A FIXACION DA DATA E HORA DO EXAME----

      --------> ACTA TRIBUNAL CALIFICADOR <-----------------

-------RECTIFICACION ACTA TRIBUNAL CALIFICADOR------------