Slider
C/ Camiño Real S/N 27870 Xove (Lugo) / R.E.L. 01270253
CIF:P-2702500F Teléfono: 982592001 concello@xove.es
Turismo Xove
Administración Local
Deporte
Urbanismo
Emprego
Servizos Sociais
Delegación Agricultura

Tempo
Calendario.Lab.
C.Fiscal
Teléfonos
Horario

Tempo

El tiempo - Tutiempo.net

Calendario.Lab.

 

CALENDARIO LABORAL NO TERMO MUNICIPAL DE XOVE

As festas locais en todo o Termo Municipal de Xove durante o ano 2021 son as seguintes:

---> 16 de febreiro de 2021 (Martes de Entroido)

---> 30 de agosto de 2021 (Festa Patronal  San Bartolomé de Xove)

C.Fiscal

CALENDARIO DE PAGO DE TRIBUTOS  2020

CERTI TRANS2

25 * CON CERTIFICADO DIXITAL DENDE O PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DO SERVIZO PROVINCIAL DE RECADACIÓN  PÓDESE XESTIONAR OS RECIBOS, PAGOS E CAMBIOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
PORTAL DO CONTRIBUÍNTE DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

  • Imposto Municipal de Vehículos :   DENDE O 15 DE XUÑO DE 2020 Ó 15 DE SETEMBRO DE 2020.-   
urbanismo
  • I.B.I.: Rustica e Urbana /IAE:  ---15 de setembro a 15 de decembro-  Os recibos domiciliados cargaránse na súa conta en novembro, os que non están domiciliados enviánse ó domicilio do titular. No caso de que a primeiros de novembro non recibira no seu domicilio este recibo, non ten máis que solicitalo nas oficinas do Concello para poder efectuar o abono en ABANCA (Caixa Galicia). 

Se non ten domiciliado o pago ós recibos, estos  enviánse  DENDE O SERVIZO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN DE LUGO (Telefono 982 242728) por correo ordinario ao principio do cobro, tendo en conta que a non recepción destos documentos non exime do seu pago. En caso de non recibir os recibos de vehículos ou de IBI, tamén poderá solicitalos no Concello (982-592001) Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla..-  

Teléfonos

galaxyOficina de Turismo: Avda. Diputación, s/n, 27870 Xove  Tlf: 982592632

Cuartel Guardia Civil: C/Acceso cuartel, 27870 Xove  Tlf: 982592053

Centro de Saúde: C/ Acceso cuartel, 27870 Xove Tlf: 982592424

Farmacia: C/ Camiño Real, nº 8, 27870 Xove  Tlf: 982592057

Oficina de Información Xuvenil: C/San Bartolo, 27870 Xove  Tlf: 982571816

Horario

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: De Luns a Venres: de 8.30 a 14:30

Restriccións COVID 2021

???? RESTRICCIÓNS DE NIVEL MÁXIMO no Concello de Xove. Entran en vigor dende o 14 de xaneiro de 2021.

coronavirus-línea-icono-muestra-del-virus-del-esquema-88703171

???? LIMITACIÓN DA LIBERDADE DE CIRCULACIÓN DAS PERSOAS EN HORARIO NOCTURNO DENDE AS 22:00h ata as 6:00h.

???????? LIMÍTANSE OS GRUPOS PARA O DESENVOLVEMENTO DE CALQUERA ACTIVIDADE OU EVENTO DE CARÁCTER FAMILIAR OU SOCIAL NA VÍA PÚBLICA, ESPAZOS DE USO PÚBLICO OU ESPAZOS PRIVADOS A UN MÁXIMO DE 4 PERSOAS.

????️ HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN:

- Non está permitido o consumo no interior.

- Nas terrazas ao aire libre, limitación ao 50% das mesas. Consideraranse terrazas ao aire libre todo espacio non cuberto ou todo espacio que, estando cuberto, esté rodeado lateralmente por un máximo de duas paredes, muros ou paramentos.

- A ocupación máxima será de 4 persoas por mesa ou agrupación de mesas, respectando a distancia mínima de seguridade interpersoal entre elas.

-Horario de peche ao público 18:00h.

- Os establecementos poderán ao longo do día prestar servizos de entrega a domicilio (o establecemento pode levar ao domicilio ata as 0:00h).

A recollida de pedido no local, para consumo no domicilio, ata as 22:00h.

A permanencia nestes establecementos deberá ser a estrictamente necesaria.

- En todo caso, evitaranse aglomeracións e manterase a distancia de seguridade establecida, co fin de evitar posibles contaxios.

???? ESTABLECEMENTOS DE ALOXAMENTO TURÍSTICO E ALBERGUES.

- Zonas comúns ao 50% da súa capacidade.

- Actividades de animación ou clases grupais: máximo 4 persoas.

???? COMERCIO E MERCADO AO AIRE LIBRE.

- Límite de aforo 50% da capacidade.

- Mercados ao aire libre: 50% dos postos habituais ou autorizados.

- Hora de peche ao público 21:30h.

????‍???? ACADEMIAS.

- A actividade que se realice nestes centros poderá impartirse dun modo presencial sempre q non se supere unha capacidade máxima do 50% respecto do máximo permitido.

‼️RECORDADE QUE CONTINÚA O CERRE PERIMETRAL DO CONCELLO.

????Dende o Concello rogamos o cumprimento das medidas sanitarias e dos aforos establecidos por sanidade, para poder controlar os contaxios.

 

.histórico de noticias.

Piscina Municipal
Información Xuvenil
Escola Infantil
Medio Ambiente
Consumo
Escola de Música
Bolos
Punto Limpo