Solicitudes de Arbores 2019

Pónse en coñecemento dos veciños interesados, que o prazo para solicitar ÁRBORES FROITEIRAS, FORESTAIS  E PLANTAS DE XARDÍN...

 

está aberto NA DELEGACIÓN DE AGRICULTURA (DOLORES/BELÉN) dende o 6 de novembro ata o 30 de decembro de 2019   (ambos inclusive)