Arrendamento de Vivendas de titularidade municipal

viernes 22 finaliza o prazo para solicitar las viviendas municipales en régimen de alquiler (2ª convocatoria)    --BASES---

 Ditas Bases asi como o modelo de instancia atopánse ao dispor dos interesados tamén  nas dependencias do Servicios Sociais Municipais.